top of page
JanikaKarttunen_GlassBubbleTree_2_WEB.jpg

Säätiö

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö perustettiin vuonna 2014 tukemaan lasikulttuurin ja korkeatasoisen taideteollisen osaamisen jatkuvuutta ja monipuolistumista Nuutajärvellä. Nykyisin säätiö vastaa Lasikylän yhteisestä viestinnästä sekä järjestää tapahtumia ja koordinoi kehityshankkeita. 

 

Lue enemmän säätiön perustamisen lähtökohdista sekä toimintamuodoista tältä sivulta.

 

SÄÄTIÖN HALLITUS VUONNA 2024:

Jussi Toikka, puheenjohtaja

Markus Aremo, varapuheenjohtaja

Riitta Huuhtanen

Erkki Koponen

Markku Salo

Lea Swantz

 

Säätiön tarkoitus

_DSF7574.jpg

Ainutlaatuinen kulttuurimiljöö

Nuutajärven Lasikylän pittoreski puuarkkitehtuuri on peräisin 1850-luvulta. Säätiö pyrkii vaikuttamaan Lasikylän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen.  Tavoitteena on Nuutajärven miljöön kokonaisvaltainen kehittäminen yhteisön ja matkailijoiden tarpeiden mukaisesti.

JanikaKarttunen_Glassblowing_4_WEB.jpg

AMMATTITAITO JA KANSAINVÄLISYYS

Nuutajärveläiseen lasikulttuuriin kuuluu oleellisena osana lasialan koulutus sekä ammatissa toimiville että alalle hakeutuville. Avoin ja utelias ilmapiiri luo edellykset kehittyvälle ammattitaidolle ja tuotekehitykselle sekä mahdollistaa kansainväliset yhteydet lasialalla. Säätiö tukee monipuolista lasialan koulutusta Nuutajärvellä.

Screenshot 2023-02-01 at 12.24_edited.jp

ESINEET KERTOVAT HISTORIAA

Säätiö ylläpitää ja kartuttaa Nuutajärven historiaan ja nykyisyyteen liittyvää lasikokoelmaa ja muuta kulttuurihistoriallista materiaalia. Kokoelmaa esitellään yleisölle. Yhteistyötä  alan koti- ja ulkomaisten museoiden ja kokoelmien kanssa kehitetään.

OIva toikan rahasto

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö on perustanut vuonna 2019 Oiva Toikan rahaston, joka tukee ja edistää suomalaisen lasitaiteen tulevaisuutta. Nimikkorahaston kautta Toikan vaikutus suomalaiseen lasimuotoiluun ja -taiteeseen jatkuu merkittävänä myös tulevaisuudessa.

Oiva Toikka (1931-2019) oli yli kuusikymmentä vuotta kestäneen taiteellisen uransa ajan suomalaisen lasimuotoilun monitaituri,  lasitaiteen idearikas ja rohkea uudistaja sekä alan kansainvälisesti arvostettu mestari. Toikka perheineen asui Nuutajärvellä vuodesta 1963

1990-luvulle saakka ja hänen siteensä kylään säilyi tiiviinä elämänsä loppuun saakka.

Screenshot 2023-02-01 at 12.13.35.png
_DSF7574.jpg

Säätiön
historia

TEKSTI: MARJA-LEENA SALO

Lasitaiteilijoiden ja taidekäsityöläisten yhteisö alkoi kasvaa Nuutajärvellä vähitellen 1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2014 joukko oli kasvanut Suomen oloissa mittavaksi, useamman kymmenen itsenäisen tekijän yhteisöksi. Ammattilaisosaajilla oli hyvät edellytykset luoda jäljittelemätöntä suomalaista muotoilua ja taidetta. Keväällä 2014 kehitykseen aukesi murtuma, kun kylässä yli 220 vuotta toiminut Nuutajärven lasitehdas lopetettiin, ja vähän sen jälkeen omistajataho ilmoitti, että tulee luopumaan myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kiinteistöistä.  

 

Kansainvälisestikin tunnettu Nuutajärven lasikylä oli vedenjakajalla. Yksikään itsenäinen taidekäsityöläinen ei kuitenkaan halunnut irrottautua yhteisöstä tai luopua työtilastaan. Halu yrittää eteenpäin ja säilyttää omalta osaltaan arvokkaat Nuutajärven rakennukset alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, suomalaisen taideteollisuuden ja taiteen syntysijana, oli voimakas. Taustalla oli selkeä tietoisuus miljöön ainutlaatuisuudesta ja vastaavien taidekäsityöläisyhteisöjen harvinaisuudesta maassamme.

 

Edellä mainituista lähtökohdista joukko Nuutajärven lasikylän ystäviä alkoi kokoontua, ja keskustella tulevaisuuden vaihtoehdoista. Vähitellen kehittyi ajatus Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön perustamisesta. Loppuvuodesta 2014 perustetun säätiön ideointiryhmään kuului lasialan asiantuntijoita vuosikymmenten takaa sekä Nuutajärvellä nykyisin toimivia taiteilijoita ja lasinpuhaltajia. Säätiön tavoitteena on turvata arvokkaiden kiinteistöjen käyttö taidekäsityöläisten työtiloina, tukea Lasikylän yhteisön toimintaa sekä avata ainutlaatuinen teollisuus- ja elämysmiljöö matkailulle.

bottom of page