STIFTELSENS ÄNDAMÅL

 

 

 

 

 

GLASBRUKSTRADITIONEN SKALL FORTSÄTTA

 

Passionen för glas har funnits på Notsjö alltsedan år 1793. Med stiftelsens stöd skall glaskultur och annan högklassig och kreativ konstindustri växa sig starkare på Notsjö.

 

I EN UNIK KULTURMILJÖ

 

Glasbrukets pittoreska trähusarkitektur skapades på 1850-talet. Stiftelsen verkar för att bevara det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet. Målsättningen är att utveckla miljön på Notsjö för att bättre fylla både brukssamhällets och besökarnas behov.

 

FACKMÄSSIGT KUNNANDE OCH INTERNATIONELL INRIKTNING

 

Utbildning för både etablerade fackmän och nykomlingar i branschen är en väsentlig del av glaskulturen på Notsjö. Den öppna och nyfikna atmosfären skapar förutsättningar för ett allt djupare fackkunnande. Samtidigt bidrar den till nära kontakter till andra glasbruk internationellt. Stiftelsen stöder mångsidig utbildning i konst- och studioglas på Notsjö.

 

FÖREMÅLEN BERÄTTAR OM HISTORIEN

 

Stiftelsen upprätthåller och utvidgar en kollektion som beskriver både historien och dagsläget på Notsjö och utvecklar samarbete med finska och utländska museer.

 

VÅRT GEMENSAMMA GLASBRUK PÅ NOTSJÖ

 

Vi strävar efter öppen samverkan och diskussion omkring nya idéer för utvecklingen på Notsjö glasbruk och informerar aktivt om vår verksamhet i olika medier