ESISELVITYSHANKE

Nuutajärven Lasikylän kehittämisen ja alueen vetovoiman lisäämiseksi toteutettiin esiselvityshanke 1.12.2020–31.8.2021, jonka tuloksista koottu raportti julkaistiin 24.9.2021. Esiselvityshanke toteutettiin laajapohjaisessa yhteistyössä Lasikylään liittyvien eri osapuolten kanssa ja siinä määritettiin kylän nykytilannetta, visioitiin tulevia mahdollisuuksia ja rajattiin viisi tärkeintä kehitysehdotusta:

  1. Yhteistoimintamalli ja kehitysryhmät

  2. Markkinointia ja myyntiä hoitava taho

  3. Yrityshautomo tuomaan tukea kehittämiselle

  4. Keskustelun jatkaminen lasialan koulutuksen turvaamiseksi ja laajentamiseksi

  5. Matkailijapalveluiden kehittäminen

Esiselvitysraportti toimii pohjana ja tarjoaa toimenpidesuosituksia tulevalle Uusi Nuutajärvi -
kehitysohjelmalle.

Tiedote: Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön Uusi Nuutajärvi
-esiselvitystyö on valmistunut

Diat: Uusi Nuutajärvi -Esiselvitys 2021