top of page

BAKGRUND

 

 

 

Fritt översatt från Marja-Leena Salo: ”Lannistumattomien lasintekijöiden kylä”

 

Från början av 1990-talet började allt flera glaskonstnärer och konsthantverkare etablera sig på bruket i Notsjö. Tjugo år senare verkade redan något tiotal självständiga aktörer på bruket som erbjöd unika möjligheter att skapa finsk formgivning och konst.

 

År 2014 meddelade glasbrukets ägare att den industriella glasproduktionen flyttas till systerfabriken Iittala och att man söker en ny ägare till de kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna.

 

Brukets företagare och fackmän stod inför valet att fortsätta verksamheten på Notsjö eller att söka andra lösningar. Eftersom de alla ville fortsätta sin verksamhet på bruket och för egen del bidra till att bevara de historiskt värdefulla fastigheterna i deras ursprungliga funktion föddes tanken på att grunda Notsjö Glasbruks kulturstiftelse. Den grundades hösten 2014 av en grupp nuvarande och tidigare aktörer på bruket. Stiftelsens ändamål är att på olika sätt bevara, utveckla och stöda glasbrukskulturen och den konstindustriella verksamheten på Notsjö.

 

I tangentens förlängning handlar stiftelsens ändamål om att skapa förutsättningar för den finska glaskonstens framtid.

 

Det första steget i utvecklingen var att år 2015 finansiera en ny glasugn för glasblåsarskolan på Notsjö.

 

Följande stora steg var år 2016 förvärvet  av den historiskt värdefulla bruksfastigheten och dess tekniska anläggningar från Fiskars Finland Oy. Stiftelsen har som målsättning att Notsjö Glasbruk inom de närmaste åren utvecklas till ett internationellt intressant centrum för konst- och studioglas i samarbete med brukets nuvarande och nya skickliga glaskonstnärer och blåsare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page